bg-metal-background berghemsmekaniska.se

Tidiga med datorstödd konstruktion

Produktivare med CAD

Redan år 1991 tog vi våra första steg in i CAD-världen, orsaken till detta var främst att vi tyckte att det gick för långsamt att konstruera på planka. Den största fördelen med de tidiga programmen var att ändringar kunde göras betydligt enklare. Konstruktören slapp då också de långtråkiga manuella pillandet med ändringarna.

Ritning detalj

Inventor sedan 1999

Sedan 1999 har vi arbetat med CAD i tredimensionellt format, Autodesk Inventor, som har skapat ett helt nytt sätt att visa upp och förklara hur vi tänkt oss en lösning.

Konstruktionen i dag

Visualisera idéer i tidigt stadie

Redan vid idéstadiet hjälper vi kunden att komma en bit på vägen för att förverkliga sin produkt. Med hjälp av våra kraftfulla CAD-stationer kan vi
förverkliga och visualisera kundens idéer och tankar på ett kraftfullt och kostnadseffektivt sätt.