bg-metal-background berghemsmekaniska.se
  1. Ny fastighet för lager och montering

     Onsdag 8 april 2015
     av Andreas Olsson

    Vi har under det senaste året haft lite problem med lageryta så vi har under början på 2015 lyckats hyra in oss i grannfastigheten. 

    Vi använder för närvarande den nya lokalen som lager och monteringsyta.